HearClear©

P R E M I U M  P L U S

HOORTOESTELBATTERIJEN

HearClear Battery © | KLIJNtrading © | 2004-2011  Alle rechten voorbehouden | Copyright | Privacybeleid  | Disclaimer| Leveringsvoorwaarden

HearClear.nl | HearClear.be | HearClear.eu

COPYRIGHT.
COPYRIGHT

Inleiding
HearClear is een geregistreerd handelsmerk van MBC. MBC is opgericht in 1990 en is gevestigd in de Verenigde Staten. MBC vertegen-woordigt veel van ‘s-werelds belangrijkste producenten van hoortoestelbatterijen. HearClear is een privatelabel productlijn van MBC voor hoortoestelbatterijen.  
In Europa worden HearClear batterijen gedistribueerd door KLIJNtrading. Doordat Klijntrading zeer grote aantallen batterijen afneemt van de belangrijkste hoortoestelfabrikanten kan het daardoor voordelig inkopen. Omdat KLIJNtrading binnen Nederland en België een van de vooraanstaande leveranciers van hoortoestelbatterijen is, heeft MCB KLIJNtrading aangesteld als exclusief importeur/distributeur voor HearClear binnen de Benelux.

Daar waar de rechten inzake het merk en logo van HearClear niet toebehoren aan KLIJNTRADING maken wij een voorbehoud en dient rekening te worden gehouden met het merkrecht toebehorende aan MBC.

Algemeen
Om beschadiging van het merk HearClear, KLIJNTRADING en/of HOORbatterijen.nl te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de namen KLIJNTRADING en HOORbatterijen.nl, de logo-s en de merkslogan -powerfull hearing-. KLIJNTRADING en/of HOORbatterijen.nl staan niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Gebruik door derden
Iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van HearClear, KLIJNTRADING en/of HOORbatterijen.nl vooraf contact op te nemen met de afdeling Marketing & Communicatie van KLIJNTRADING en/of HOORbatterijen.nl. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van HearClear, KLIJNTRADING en/of HOORbatterijen.nl, zal KLIJNTRADING en/of HOORbatterijen.nl zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald. Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van HearClear, KLIJNTRADING en/of HOORbatterijen.nl voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits KLIJNTRADING en/of HOORbatterijen.nl daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:

KLIJNTRADING en/of HOORbatterijen.nl
t.a.v. afd. Marketing & Communicatie
Postbus 43082
3540 AB UTRECHT
Telefax 030-6585029
e-mail: info@hoorbatterijen.nl

Website
Ook de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij KLIJNTRADING en/of HOORbatterijen.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van KLIJNTRADING en/of HOORbatterijen.nl, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website